MOBIS - vartotojo instrukcijos


Jau dabar, naudodamiesi šiuo katalogu Jūs galite: Bibliotekoje saugomi leidiniai yra įtraukti į elektroninį katalogą ir kiekvienam jų yra sukurtas bibliografinis aprašas. Jį sudaro ši informacija: Paieškos formose laukų pavadinimai yra nuorodos į konkretaus lauko pildymo instrukcijas esančias šiame dokumente. Jei nežinote kaip užpildyti paieškos formą, pasinaudokite rekomendacijomis, kurias galite rasti spragtelėję atitinkamo to lauko pavadinimą.Paieška
***
Į tekstinius laukus reikia įrašyti tikslias reikšmes. Lietuviškos ir kitose kalbose naudojamos specifinės raidės yra naudojamos. Pagal žodžio dalį neiškoma, o žodžių junginiai sudaromi naudojant žemiau aprašytus simbolius.
Visuose tekstiniuose laukuose (t. y. išskyrus išrinkimo ir datos laukus) galima naudoti loginius operatorius, t. y. simbolius, kurie padės suformuoti tikslesnią užklausą.

&   simbolio reikšmė "ir". Pvz., Vilnius & Kaunas. Tai teiškia, kad bus ieškoma įrašų, kuriuose minimas ir "Vilnius", ir "Kaunas". Dažniausiai šis simbolis naudojamas derinyje su kitais simboliais, nes paprasčiausias tarpas tarp žodžių turi tą pačią reikšmę "ir"
| simbolio reikšmė "arba". Pvz., Vilnius | Kaunas. Tai teiškia, kad bus ieškoma įrašų, kuriuose minimas "Vilnius" ir įrašų, kuriuose minimas "Kaunas"
! simbolio reikšmė "ne". Pvz., Vilnius ! Kaunas. Tai reiškia, kad bus ieškomi įrašai su žodžiu "Vilnius", kuriuose nėra žodžio "Kaunas"
( ) skliaustais apjungiami keli žodžiai, kuriuos norima prijungti arba išmesti iš paieškos rezultatų. Pvz., Kaunas & !(Vilnius | Šiauliai). Šiuo atveju, bus atmesti tie įrašai, kuriuose be žodžio "Kaunas" bus "Vilnius" arba "Šiauliai"
Jei nori pamatyti visus įrašus - nepildykite formos
***
Autorius Šis laukas skirtas įvesti ieškomo leidinio (knygos, žurnalo ir pan.) autorių. Bibliotekininkai jį vadina asmenvardžiu.
Įveskite tikslią autoriaus pavardę ir/arba vardą.

Pavadinimas Šis laukas skirtas įvesti leidinio (knygos, žurnalo ir pan.) pavadinimą. Bibliotekininkai jį vadina antrašte.

Leidimo data Jei tiksliai žinote, kuriais metais buvo išleistas Jūsų ieškomas leidinys, įrašykite tą datą šiame lauke ir paieškos rezultate bus pateiktas tik tais metais išleistų dokumentų sąrašas.
Užklausą sudaro keturi skaitmenys.

Paieškos sritis Pasirinkite vieną iš dokumento rūšių, nurodydami, kokių tipų dokumentų ieškosite.

Kalba Pasirinkę vieną iš pateiktų kalbų, ieškosite ta kalba išleistų dokumetų. Pasirinkimui čia yra pateiktos tik 20 dažniausiai vartojamų kalbų, išdėstytų abėcėlės tvarka.
Norint pasirinkti kalbą, reikia paspausti lauko pabaigoje esantį mygtuką su trikamapėliu ir išsiskleidusiame sąraše pažymėti reikalingą įrašą.